1.    Politica de confidenţialitate

Robert Bosch SRL (denumită în continuare „Noi” sau „Nouă”) vă urează bun venit pe paginile noastre de internet şi pe aplicaţiile noastre mobile (denumite colectiv şi „Oferte online”). Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră pentru compania şi produsele noastre.

 

2.    Robert Bosch SRL vă respectă confidenţialitatea

Protecţia confidenţialităţii dumneavoastră pe parcursul procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi securitatea tuturor datelor comerciale sunt o preocupare importantă pentru noi. Noi procesăm datele cu caracter personal care au fost colectate în mod confidenţial pe parcursul accesării de către dumneavoastră a Ofertelor noastre online şi numai în conformitate cu reglementările legale.

Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor sunt incluse în politica companiei noastre.

 

3.    Responsabilul

Robert Bosch SRL este operatorul responsabil cu procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt prezentate explicit în prezenta politică de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Robert Bosch SRL, Strada Amiral Horia Măcelariu 30-34, Bucureşti 013937, România, contact@ro.bosch.com.

 

4.    Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal

  4.1 Categoriile de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 

  4.2 Principiile

Datele cu caracter personal constau din toate informaţiile legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă, adică, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale principale, contabilitatea contractelor şi datele privind plăţile, care reprezintă o expresie a identităţii unei persoane.

Noi colectăm, procesăm şi utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele IP) numai dacă există un temei juridic legal pentru aceasta sau dacă v-aţi exprimat acordul privind procesarea sau utilizarea datelor cu caracter personal în această privinţă, de exemplu, prin înregistrare.

  4.3 Scopurile prelucrării şi baza legală

Noi, precum şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

    4.3.1 Furnizarea acestor oferte online

(Baza legală: Interesul nostru legitim în ceea ce priveşte marketingul direct atât timp cât acesta se desfăşoară în conformitate cu legea privind protecţia datelor şi dreptul concurenţei).

    4.3.2 Rezolvarea întreruperilor de servicii, precum şi din motive de securitate.

(Baza legală: Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în cadrul domeniului de aplicare a securităţii datelor şi în interesul legitim de rezolvare a întreruperilor de servicii, precum şi pentru protecţia ofertelor noastre).

    4.3.3 Autopromovarea şi promovarea de către alţii, precum şi cercetarea de piaţă şi analiza razei de acţiune în cadrul domeniului de aplicare permis prin lege sau pe baza consimţământului

(Baza legală: Consimţământul / Interesul nostru legitim în ceea ce priveşte marketingul direct atât timp cât acesta se desfăşoară în conformitate cu legea privind protecţia datelor şi dreptul concurenţei)

    4.3.4 Sondajele privind produsele sau clienţii efectuate prin poştă

(Baza legală: Interesul legitim în ceea ce priveşte optimizarea produselor / serviciilor).

    4.3.5 Sondaje privind produsele sau clienţii efectuate prin e-mail şi/sau telefonic sub rezerva consimţământului prealabil expres al dumneavoastră.

(Baza legală: Consimţământul).

    4.3.6 Desfăşurarea de tombole sau campanii de reduceri în conformitate cu termenii şi condiţiile privind tombolele sau campaniile de reduceri.

(Baza legală: Îndeplinirea obligaţiilor contractuale).

    4.3.7 Trimiterea unui newsletter prin e-mail sau SMS/MMS sub rezerva consimţământului destinatarului.

(Baza legală: Consimţământul).

    4.3.8 Respectarea şi apărarea drepturilor noastre.

(Baza legală: Interesul nostru legitim privind respectarea şi apărarea drepturilor noastre).

  4.4 Înregistrarea

Dacă doriţi să utilizaţi sau să obţineţi acces la avantaje care impun îndeplinirea unui contract, noi vă solicităm să vă înregistraţi. Prin înregistrarea dumneavoastră, noi colectăm datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea contractului (de exemplu, prenumele, numele de familie, data naşterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, detalii privind metoda de plată preferată sau titularul de cont), precum şi date suplimentare furnizate în mod voluntar dacă este cazul. Informaţiile obligatorii sunt marcate cu semnul *.

  4.5 Înregistrare prin ID-ul centralizat Bosch

Vă puteți înregistra pentru ofertele noastre online [exclusiv] utilizând ID-ul centralizat Bosch. ID-ul centralizat BOSCH a fost elaborat de Bosch.IO GmbH pentru Grupul Bosch pentru a le permite utilizatorilor  să beneficieze de oferte din partea diverselor companii din grup, utilizând o aplicație centralizată de date și pentru a crește siguranța datelor.

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Germany (“BIO”) este responsabil de prevederile acestui serviciu de participare singulară.

Dacă doriți să vă înscrieți pentru a obține un ID centralizat Bosch, se vor aplica Termenii Generali de Utilizare pentru Înregistrare și Utilizarea unui ID centralizat Bosch și Informarea cu privire la Protecția Datelor.

După înregistrarea cu succes veți putea utiliza datele de înregistrare utilizate pentru ID-ul Bosch centralizat și pentru a vă înregistra pentru această ofertă online. În acest scop, vă vom furniza un model de înregistrare BIO pentru ID-ul centralizat Bosch. Apoi BIO vă va confirma autorizația și ne va furniza datele principale necesare pentru a utiliza ofertele noastre (adică nume, prenume, data nașterii, numele companiei, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondență). Parola dvs. nu ne va fi comunicată.

Cu privire la alte transferuri de date în interiorul Grupului Bosch asociat cu ID-ul Bosch centralizat, vă rugăm să consultați Informarea cu privire la Protecția Datelor. Puteți anula acordul de utilizator cu privire la ID-ul centralizat Bosch în orice moment prin eliminarea înregistrării. În acest scop, vă rugăm apăsați pe următorul link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

  4.6 Fişierele jurnal

De fiecare dată când utilizaţi internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informaţii pe care noi le stocăm în aşa-numite fişiere jurnal.

Noi stocăm fişierele jurnal pentru a determina întreruperile serviciilor, precum şi din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga încercările de atac) pe o perioadă de 7 zile, după care acestea sunt şterse. Fişierele jurnal care trebuie păstrate în scopuri de probă sunt excluse de la ştergere până când incidentul respectiv este soluţionat şi pot, de la caz la caz, să fie transferate autorităţilor de investigare.

În fişierele sunt salvate următoarele informaţii:

  4.7 Copiii

Această Ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 16 ani.

  4.8 Transferul datelor către alţi operatori

În principal, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt redirecţionate către alţi operatori numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale sau dacă noi ori o terţă parte avem un interes legitim privind transferul datelor sau dacă v-aţi exprimat consimţământul. Detaliile privind temeiul juridic şi destinatarii sau categoriile de destinatari pot fi găsite în secţiunea „Scopurile prelucrării şi baza legală”.

În plus, datele pot fi transferate altor operatori atunci când avem obligaţia de a face acest lucru pe baza reglementărilor legale sau a unor ordine administrative sau judiciare executorii.

    4.8.1 Prestatorii de servicii (aspecte generale)

Implicăm furnizori externi de servicii cu sarcini precum programarea şi serviciile de găzduire a datelor. Am ales cu atenţie aceşti furnizori de servicii şi îi monitorizăm cu regularitate, în special în ceea ce priveşte gestionarea şi protecţia diligentă a datelor pe care aceştia le stochează. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi să respecte dispoziţiile legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii din cadrul Grupului Bosch.

 

  4.9 Durata de stocare, perioadele de păstrare

În principal, noi stocăm datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online şi serviciile conectate sau atât timp cât avem un interes legitim privind stocarea datelor (de exemplu, am putea avea în continuare un interes legitim în marketingul prin poştă după îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale). În toate celelalte cazuri, vom şterge datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepţia datelor pe care suntem obligaţi să le stocăm în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale (de exemplu, din cauza perioadelor de păstrare prevăzute de codurile fiscale şi comerciale, suntem obligaţi să păstrăm documente precum contractele şi facturile pentru o anumită perioadă de timp).

 

5. Tombolele sau campaniile de reduceri

În cazul în care participaţi la una dintre tombolele sau campaniile noastre, utilizăm datele dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la orice premiu câştigat şi în scopul publicităţii produselor noastre în măsura permisă de lege sau în măsura în care v-aţi dat consimţământul. Informaţiile privind tombolele sau campaniile pot fi găsite în termenii privind participarea.

 

6. Utilizarea aplicaţiilor noastre mobile

Pe lângă Ofertele noastre online, oferim aplicaţii mobile („Aplicaţii”), pe care le puteţi descărca pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Pe lângă datele colectate pe site-urile web, noi colectăm date cu caracter personal suplimentare prin intermediul aplicaţiilor noastre, care rezultă în mod specific din utilizarea unui dispozitiv mobil. Acest lucru este condiţionat de consimţământul dumneavoastră prealabil.

  6.1 Procesarea identificatorului de publicitate / ID-ului de publicitate

În scopuri publicitare, folosim, cu acordul dumneavoastră, aşa-numitul „identificator de publicitate” (IDFA) pentru dispozitivele iOS şi aşa-numitul ID de publicitate pentru dispozitivele Android. Acestea nu sunt numere de identificare permanentă pentru un anumit serviciu de terminal oferit de iOS sau Android.. Datele colectate nu sunt reunite cu alte informaţii legate de dispozitiv. Noi utilizăm numerele de identificare pentru a vă oferi reclame personalizate şi pentru a analiza utilizarea dumneavoastră.

Atunci când activaţi (pentru dispozitivele iOS) opţiunea „fără urmărire a reclamelor” din setările dispozitivului, din secţiunea „Confidenţialitate” - „Reclame” sau activaţi (pentru dispozitivele Android) opţiunea „dezactivare reclame bazate pe interese” din setările Google, din secţiunea „Reclame”, noi putem efectua doar următoarele măsuri: Măsurarea interacţiunii dumneavoastră cu bannerele prin numărarea numărului de afişări ale unui banner fără clicuri („plafonarea frecvenţei”), rata de clicuri, evaluarea utilizării unice („utilizator unic”) şi măsurile de securitate, combaterea fraudei şi depanarea defecţiunilor. Din cadrul setărilor dispozitivului, puteţi şterge în orice moment IDFA sau ID-ul de publicitate („resetare ID de publicitate”); apoi va fi generat un nou număr de identificare care nu va fi combinat cu datele colectate anterior. Vă informăm că este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile aplicaţiei noastre atunci când restricţionaţi utilizarea numărului de identificare respectiv.

  6.2 Analiza aplicaţiilor

Avem nevoie de informaţii statistice referitoare la utilizarea Ofertelor noastre online pentru a le face mai uşor de utilizat, pentru a efectua măsurători de gamă şi pentru a realiza cercetări de piaţă. În acest scop, noi utilizăm instrumentele de analiză a aplicaţiilor descrise în această secţiune.

Furnizorul de instrumente procesează datele numai în calitate de procesator care se supune directivelor noastre şi nu în scopuri proprii.

În continuare vă oferim informaţii despre fiecare furnizor de instrumente. În cazul în care aceste instrumente utilizează mecanisme de urmărire sau creează profiluri de utilizator, acestea sunt utilizate numai de noi dacă vă exprimaţi în prealabil acordul privind această utilizare.

    6.2.1 Google Analytics pentru aplicaţii mobile

Google Analytics este oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Utilizăm Google Analytics cu funcţia suplimentară oferită de Google pentru a anonimiza adresele IP. Prin aceasta, Google scurtează IP-urile din cadrul UE în majoritatea cazurilor şi face acest lucru în Statele Unite numai în cazuri excepţionale, salvând întotdeauna numai IP-urile scurtate.

 

  6.3 Procesarea datelor de către operatorii App Store

Noi nu colectăm date şi este dincolo de responsabilitatea noastră, deoarece datele, precum numele de utilizator, adresa de e-mail şi identificatorul individual al dispozitivului sunt transferate către un magazin de aplicaţii (de exemplu, Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy Apps Store de la Samsung) la descărcarea aplicaţiei respective. Noi nu putem influenţa această colectare de date şi nici procesarea suplimentară de către App Store în calitate de operator.

 

7. Newsletter cu posibilitate de abonare; Dreptul de retragere

În cadrul Ofertelor noastre online vă puteţi abona la newsletterele noastre. Noi oferim aşa-numita opţiune dublă de abonare, ceea ce înseamnă că vă vom trimite un newsletter numai prin e-mail, messenger pentru dispozitive mobile (de exemplu, WhatsApp), SMS sau notificare push după ce ne-aţi confirmat în mod explicit activarea serviciului de newsletter dând clic pe link-ul primit în cadrul unei notificări. Dacă doriţi să nu mai primiţi newslettere, puteţi rezilia în orice moment abonamentul retrăgându-vă consimţământul. Vă puteţi retrage consimţământul de a primi newslettere prin e-mail dând click pe link-ul din e-mail-urile de newsletter sau din cadrul setărilor administrative din cadrul ofertei online. Alternativ, ne puteţi contacta utilizând datele de contact din secţiunea Contact.

 

8. Link-urile externe

Ofertele noastre online pot conţine link-uri către pagini de internet ale unor terţe părţi, în special furnizori care nu au legătură cu noi. Când daţi clic pe link, noi nu avem nicio influenţă asupra colectării, procesării şi utilizării datelor cu caracter personal care ar putea fi transmise atunci când daţi clic pe link-ul către terţa parte (precum adresa IP sau URL-ul site-ului web în care se află link-ul), deoarece comportamentul terţelor părţi este în mod normal în afara controlului nostru. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru procesarea datelor cu caracter personal de către terţele părţi.

 

9. Securitatea

Angajaţii noştri şi companiile care oferă servicii în numele nostru sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor.

Noi luăm toate măsurile tehnice şi organizaţionale necesare pentru a asigura un nivel corespunzător de securitate pentru a proteja datele dumneavoastră care sunt administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere neintenţionată şi ilegală, manipulării, pierderii, schimbării sau dezvăluirii neautorizate ori accesului neautorizat. Datorită progresului tehnologic, măsurile noastre de securitate sunt optimizate în permanenţă.

 

10. Drepturi de uilizator

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să utilizaţi detaliile din secţiunea Contact. Când faceţi acest lucru, vă rugăm să vă asiguraţi că este posibilă identificarea fără ambiguitate a persoanei dumneavoastră.

Dreptul la informare şi acces

Aveţi dreptul de a obţine confirmarea din partea noastră privind procesarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal şi, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la corectare şi la ştergere

Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte.  În măsura în care sunt îndeplinite cerinţele legale, aveţi dreptul de a obţine completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră. 

Acest lucru nu se aplică datelor care sunt necesare în scopuri de facturare sau contabilitate sau fac obiectul unei perioade legale de păstrare. Totuşi, dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricţionată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Restricţionarea procesării

În măsura în care sunt îndeplinite cerinţele legale, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea procesării datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor

În măsura în care sunt îndeplinite cerinţele legale, puteţi solicita primirea datelor pe care ni le-aţi furnizat într-o formă structurată, utilizată în mod obişnuit şi într-un format care poate fi citit automat sau – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic – ne puteţi solicita transferul datelor dumneavoastră către o terţă parte.

 

11. Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere

Aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteţi face apel la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru locul dumneavoastră de reşedinţă sau pentru statul dumneavoastră de reşedinţă sau la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi. Aceasta este:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poştal 010336
Bucureşti, România

Telefon: +40.318.059.211

             +40.318.059.212

Fax:      +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

12. Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor. În aceste cazuri, vom modifica corespunzător politica privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să luaţi cunoştinţă de versiunea actuală a politicii noastre privind protecţia datelor, deoarece aceasta este supusă schimbărilor.

Dacă doriţi să ne contactaţi, vă rugăm să utilizaţi adresa specificată în secţiunea „Operatorul”.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBRO/?app=dc26a7bb-1f8f-42ab-abb7-7b2dc17cc168

Pentru a notifica incidente legate de protecţia datelor, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pentru propuneri şi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să vă adresaţi responsabilului cu protecţia datelor din cadrul companiei noastre:

Responsabilul cu protecţia datelor

Securitatea informaţiilor şi confidenţialitatea (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANIA

sau

E-mail: DPO@bosch.com.

Data intrării în vigoare: 19.06.2020